Thứ 3, Ngày 05/12/2023 -

Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/02/2016  00:00 1.665 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 979

Tổng lượng truy cập: 54.356.162