Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/02/2016  00:00 1.819 Lượt xem

Thông tin liên quan