Thứ 7, Ngày 15/06/2024 -

Quy định về việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14/01/2016  00:00 1.515 Lượt xem

Thông tin liên quan