Thứ 4, Ngày 31/05/2023 -

Quy định về việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14/01/2016  00:00 1.337 Lượt xem

Thông tin liên quan