Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Dự thảo đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới thành phố Kon Tum giai đoạn 2016-2020
23/12/2015  00:00 1.387 Lượt xem

Thông tin liên quan