Thứ 7, Ngày 30/09/2023 -

Thông báo đăng ký tham dự lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ QLNN về tôn giáo cho CBCC năm 2015
10/11/2015  00:00 923 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.678

Tổng lượng truy cập: 53.394.473