Thứ hai, Ngày 04/12/2023 -

Thông báo đăng ký tham dự lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ QLNN về tôn giáo cho CBCC năm 2015
10/11/2015  00:00 1.157 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 995

Tổng lượng truy cập: 54.338.310