Thứ 5, Ngày 07/12/2023 -

Đề nghị cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp phòng
03/11/2015  00:00 1.178 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.085

Tổng lượng truy cập: 54.394.582