Thứ 5, Ngày 18/07/2024 -

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố, khóa X
19/10/2015  00:00 1.445 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan