Thứ hai, Ngày 11/12/2023 -

Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thành phố kon Tum
02/10/2015  00:00 1.370 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 639

Tổng lượng truy cập: 54.553.307