Thứ 3, Ngày 05/12/2023 -

Hướng dẫn xây dựng Đề án tinh giản biên chế
17/09/2015  00:00 1.352 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.005

Tổng lượng truy cập: 54.355.818