Thứ 4, Ngày 31/05/2023 -

Bắt đầu ngừng tổ chức các hoại động thương mại tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum
05/08/2015  00:00 1.444 Lượt xem

Thông tin liên quan