Thứ hai, Ngày 04/12/2023 -

Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức 6 tháng đầu năm 2015
03/07/2015  00:00 1.979 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.046

Tổng lượng truy cập: 54.338.636