Thứ 7, Ngày 30/09/2023 -

Triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2015/CT-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Kon Tum
24/06/2015  00:00 1.214 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.491

Tổng lượng truy cập: 53.396.399