Thứ hai, Ngày 29/05/2023 -

Kế hoạch phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2015 trên địa bàn thành phố KonTum
02/06/2015  00:00 1.712 Lượt xem

Thông tin liên quan