Thứ 7, Ngày 10/06/2023 -

Lập hồ sơ dự tuyển và đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.
08/04/2015  00:00 1.298 Lượt xem

Thông tin liên quan