Thứ 7, Ngày 20/07/2024 -

Lập hồ sơ dự tuyển và đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.
08/04/2015  00:00 1.789 Lượt xem

Thông tin liên quan