Chủ nhật, Ngày 10/12/2023 -

Thông báo chủ trương thu hồi đất tại phường Nguyễn Trãi và xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum
03/04/2015  00:00 6.085 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 2.042

Tổng lượng truy cập: 54.523.921