Thứ hai, Ngày 04/12/2023 -

Chương trình công tác trọng tâm của lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum trong tháng 02 năm 2015
09/02/2015  00:00 1.107 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 944

Tổng lượng truy cập: 54.337.944