Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Chương trình công tác trọng tâm của lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum trong tháng 02 năm 2015
09/02/2015  00:00 1.330 Lượt xem

Thông tin liên quan