Thứ 7, Ngày 10/06/2023 -

Quy định về khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tinh Kon Tum
23/11/2014  00:00 902 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan