Thứ 5, Ngày 22/02/2024 -

Quy định về khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tinh Kon Tum
23/11/2014  00:00 1.268 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan