Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã hàng năm
28/10/2014  00:00 2.007 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan