Thứ 4, Ngày 31/05/2023 -

Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục & Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII
20/08/2014  00:00 5.323 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan