Thứ 3, Ngày 26/09/2023 -

Phương án Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014 trên địa bàn thành phố kon Tum
03/06/2014  00:00 4.215 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan