Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Tháng 07/2014 sẽ chính thức áp dụng hóa đơn điện tử vào trong hoạt động bán điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21/01/2014  00:00 2.326 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan