Thứ 7, Ngày 10/06/2023 -

Thông báo lũ khẩn cấp trên các sông ở Kon Tum
15/11/2013  00:00 1.463 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan