Thứ 7, Ngày 20/07/2024 -

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường
11/11/2013  00:00 2.956 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan