Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Báo cáo trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri các huyện, thành phố trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X
19/07/2013  00:00 2.004 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan