Thứ hai, Ngày 29/05/2023 -

Thông báo ngừng cấp điện trên địa bàn thành phố vào ngày 22,23 và 26/5/2013
21/05/2013  00:00 2.250 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan