Thứ 7, Ngày 20/07/2024 -

Thông báo ngừng cấp điện trên địa bàn thành phố vào ngày 22,23 và 26/5/2013
21/05/2013  00:00 2.875 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan