Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Hướng dẫn lập dự toán ngân sách công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND
02/11/2012  00:00 5.984 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan