Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn 1 lần
14/09/2012  00:00 2.446 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570