Thứ 4, Ngày 24/07/2024 -

BÁO CÁO TRẢ LỜI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP HĐND THÀNH PHỐ KHOÁ IX
30/12/2010  00:00 10.615 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan