Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Hồ sơ công khai kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Kon Tum 2019
06/05/2019  00:00 1.412 Lượt xem

Thông tin liên quan