Thứ 4, Ngày 24/07/2024 -

Thông báo thu hồi đất tại xã Đăk Rơ Wa
07/06/2019  00:00 5.207 Lượt xem

Thông tin liên quan

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570