Thứ 5, Ngày 18/07/2024 -

Kế hoạch và Thông báo thu hồi đất dự án hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla
28/06/2019  00:00 1.085 Lượt xem

Thông tin liên quan