Thứ 7, Ngày 20/07/2024 -

Tài liệu Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Kon Tum khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
16/07/2019  00:00 8.929 Lượt xem

Thông tin liên quan