Chủ nhật, Ngày 03/12/2023 -

Kết luận thanh tra tại xã Ngok Bay
12/08/2019  00:00 5.560 Lượt xem

Thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, xử dụng đất đai; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị phản ánh tại UBND xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.167

Tổng lượng truy cập: 54.321.454