Thứ 4, Ngày 04/10/2023 -

Thông báo thu hồi đất để thực hiện Trạm biến áp 110KV Kon Tum 2 và đầu nối
02/10/2019  00:00 6.625 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 619

Tổng lượng truy cập: 53.519.639