Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Thông tin nội dung chương trình triển khai phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản
22/11/2019  00:00 792 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 2.081

Tổng lượng truy cập: 53.075.003