Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Văn bản V/v chấp thuận điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Kon Tum
10/11/2020  00:00 3.452 Lượt xem

Thông tin liên quan