Thứ 5, Ngày 05/10/2023 -

Thông báo về việc tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Kon Tum khóa XII, năm 2022
13/01/2022  00:00 1.300 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.087

Tổng lượng truy cập: 53.520.673