Thứ 4, Ngày 04/10/2023 -

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 38 thửa đất tại xã Đăk Blà.
03/11/2022  00:00 475 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 990

Tổng lượng truy cập: 53.511.276