Thứ 4, Ngày 04/10/2023 -

Thông tin đấu giá quyền sử dụng đất đối với 79 thửa đất tại Chợ trung tâm xã Ngok Bay
09/11/2022  00:00 678 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 663

Tổng lượng truy cập: 53.519.763