Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Thông tin đấu giá quyền sử dụng đất đối với 79 thửa đất tại Chợ trung tâm xã Ngok Bay
08/12/2022  00:00 556 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 399

Tổng lượng truy cập: 51.681.534

Phiên bản đang chạy thử nghiệm