Thứ 3, Ngày 05/12/2023 -

Kế hoạch Tổ chức Ngày Việc làm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
20/04/2023  00:00 152 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 952

Tổng lượng truy cập: 54.355.606