Thứ 5, Ngày 07/12/2023 -

Thông tin về nhu cầu tuyển lao động tại Ngày việc làm tỉnh Kon Tum năm 2023
12/05/2023  00:00 527 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.116

Tổng lượng truy cập: 54.395.757