Thứ 4, Ngày 04/10/2023 -

Thông báo phân công công việc của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum Khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
08/09/2023  00:00 1.436 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 911

Tổng lượng truy cập: 53.518.041