Thứ 4, Ngày 19/06/2019 -

Tiêu đề
phụ cấp ưu đãi đối với GV nghỉ ốm thai sản không vượt quá quy định luật BHXH
Họ và tên
Nguyễn Thị Lệ
Email
nguyenthile01051980@gmail.com
Địa chỉ
Số điện thoại
0911732009
Nội dung câu hỏi
phụ cấp ưu đãi đối với GV nghỉ ốm thai sản không vượt quá quy định luật BHXH
Đính kèm
Trả lời
Nội dung bạn hỏi được Sở Nội vụ trả lời tại Công văn số 212/SNV-CCVC ngày 02/02/2018. Mời bạn đọc xem nội dung trả lời cụ thể tại tài liệu đính kèm
Văn bản trả lời
Chuyện về nước ở Kon Tum

Đang truy cập: 1119

Tổng lượng truy cập: 44.722.227

Phiên bản đang chạy thử nghiệm