Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

V/v thực hiện Kết luận thanh tra tại UBND xã Hòa Bình

Ngày đăng: 12/10/2021 - 64 Lượt xem

Kết luận thanh tra tại Trường TH và THCS Vinh Quang

Ngày đăng: 15/03/2021 - 186 Lượt xem

QUYẾT ĐỊNH phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021

Ngày đăng: 04/01/2021 - 236 Lượt xem
Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 69709

Tổng lượng truy cập: 46.997.110

Phiên bản đang chạy thử nghiệm