Thứ sáu, Ngày 27/05/2022 -

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022

Ngày đăng: 19/01/2022 - 233 Lượt xem

V/v thực hiện Kết luận thanh tra tại UBND xã Hòa Bình

Ngày đăng: 12/10/2021 - 249 Lượt xem
Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 4039

Tổng lượng truy cập: 49.519.604

Phiên bản đang chạy thử nghiệm