Thứ 7, Ngày 28/01/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
202/QĐ-UBND   17/01/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
184/QĐ-UBND   15/01/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
182/QĐ-UBND   15/01/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
181/QĐ-UBND   15/01/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
136/QĐ-UBND   10/01/2023   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
125/QĐ-UBND   10/01/2023   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
125/QĐ-UBND   10/01/2023   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
118/QĐ-UBND   10/01/2023   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
132/QĐ-UBND   10/01/2023   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
124/QĐ-UBND   10/01/2023   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
114/QĐ-UBND   10/01/2023   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
110/QĐ-UBND   10/01/2023   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
108/QĐ-UBND   10/01/2023   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
105/QĐ-UBND   10/01/2023   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
99/QĐ-UBND   10/01/2023   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
Tổng: 4758 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 318 Trang.
Chuyển tới trang:

Phiên bản đang chạy thử nghiệm