Thứ hai, Ngày 26/09/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
119/BC-VP   22/09/2022   Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 38 (15/9/2022- 21/9/2022) và dự kiến Chương trình tuần thứ 39 (22/9/2022- 28/9/2022)
2283/QĐ-UBND   22/09/2022   Quyết định Đính chính Quyết định số 3142/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
3481/QĐ/UBND   22/09/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
3469/QĐ-UBND   21/09/2022   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum
3457/QĐ-UBND   21/09/2022   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
3456/QĐ-UBND   21/09/2022   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
3449/QĐ-UBND   21/09/2022   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
3448/QĐ-UBND   21/09/2022   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp khai thác quỹ đất
3445/QĐ-UBND   21/09/2022   Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum
3444/QĐ-UBND   21/09/2022   Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum
3438/QĐ-UBND   19/09/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
3437/QĐ-UBND   19/09/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
3436/QĐ-UBND   19/09/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
3435/QĐ-UBND   19/09/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
3434/QĐ-UBND   19/09/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Tổng: 4080 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 272 Trang.
Chuyển tới trang:

Phiên bản đang chạy thử nghiệm