Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1125/QĐ-UBND   29/11/2021   Quyết định Về việc bổ sung Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum vào Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công Thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025
4465/QĐ-UBND   28/11/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
4464/QĐ-UBND   28/11/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
4463/QĐ-UBND   28/11/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
4462/QĐ-UBND   28/11/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
4461/QĐ-UBND   28/11/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
4460/QĐ-UBND   28/11/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
4459/QĐ-UBND   28/11/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
4458/QĐ-UBND   28/11/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
4457/QĐ-UBND   28/11/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
4456/QĐ-UBND   28/11/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
4451/QĐ-UBND   27/11/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
4450/QĐ-UBND   27/11/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
4449/QĐ-UBND   27/11/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
4448/QĐ-UBND   27/11/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Tổng: 2321 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 155 Trang.
Chuyển tới trang:

Phiên bản đang chạy thử nghiệm