Thứ hai, Ngày 18/11/2019 -

Báo cáo kết quả công tác tuần 41

Ngày đăng: 12/10/2019 - 14 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 40

Ngày đăng: 03/10/2019 - 13 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 39

Ngày đăng: 27/09/2019 - 16 Lượt xem

Báo cáo kết quả tuần 38

Ngày đăng: 24/09/2019 - 16 Lượt xem

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 8

Ngày đăng: 11/09/2019 - 15 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 35

Ngày đăng: 29/08/2019 - 19 Lượt xem

Báo cáo tình hình KTXH tuần 33

Ngày đăng: 19/08/2019 - 24 Lượt xem

Báo cáo tình hình KTXH tuần 32

Ngày đăng: 09/08/2019 - 20 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 30

Ngày đăng: 28/07/2019 - 19 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 29

Ngày đăng: 19/07/2019 - 22 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 25

Ngày đăng: 21/06/2019 - 30 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 24

Ngày đăng: 19/06/2019 - 25 Lượt xem

báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 5

Ngày đăng: 12/06/2019 - 33 Lượt xem

báo cáo kết quả công tác tuần 23

Ngày đăng: 06/06/2019 - 28 Lượt xem

báo cáo kết quả công tác tuần 20

Ngày đăng: 16/05/2019 - 26 Lượt xem

Tài liệu họp thường kỳ tháng 4/2019

Ngày đăng: 13/05/2019 - 38 Lượt xem

Báo cáo kết quả tuần 19

Ngày đăng: 09/05/2019 - 31 Lượt xem
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 4690

Tổng lượng truy cập: 44.925.006

Phiên bản đang chạy thử nghiệm