Thứ 4, Ngày 25/11/2020 -

Báo cáo kết quả công tác tuần 49

Ngày đăng: 09/12/2019 - 111 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 48

Ngày đăng: 02/12/2019 - 103 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 47

Ngày đăng: 22/11/2019 - 108 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 41

Ngày đăng: 12/10/2019 - 98 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 40

Ngày đăng: 03/10/2019 - 103 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 39

Ngày đăng: 27/09/2019 - 97 Lượt xem

Báo cáo kết quả tuần 38

Ngày đăng: 24/09/2019 - 95 Lượt xem

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 8

Ngày đăng: 11/09/2019 - 106 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 35

Ngày đăng: 29/08/2019 - 99 Lượt xem

Báo cáo tình hình KTXH tuần 33

Ngày đăng: 19/08/2019 - 111 Lượt xem

Báo cáo tình hình KTXH tuần 32

Ngày đăng: 09/08/2019 - 102 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 30

Ngày đăng: 28/07/2019 - 102 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 29

Ngày đăng: 19/07/2019 - 101 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 25

Ngày đăng: 21/06/2019 - 111 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 24

Ngày đăng: 19/06/2019 - 108 Lượt xem

báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 5

Ngày đăng: 12/06/2019 - 116 Lượt xem
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 4372

Tổng lượng truy cập: 45.798.879

Phiên bản đang chạy thử nghiệm