Thứ sáu, Ngày 03/07/2020 -

Báo cáo kết quả công tác tuần 49

Ngày đăng: 09/12/2019 - 48 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 48

Ngày đăng: 02/12/2019 - 43 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 47

Ngày đăng: 22/11/2019 - 49 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 41

Ngày đăng: 12/10/2019 - 44 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 40

Ngày đăng: 03/10/2019 - 45 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 39

Ngày đăng: 27/09/2019 - 45 Lượt xem

Báo cáo kết quả tuần 38

Ngày đăng: 24/09/2019 - 41 Lượt xem

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 8

Ngày đăng: 11/09/2019 - 51 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 35

Ngày đăng: 29/08/2019 - 48 Lượt xem

Báo cáo tình hình KTXH tuần 33

Ngày đăng: 19/08/2019 - 57 Lượt xem

Báo cáo tình hình KTXH tuần 32

Ngày đăng: 09/08/2019 - 52 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 30

Ngày đăng: 28/07/2019 - 48 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 29

Ngày đăng: 19/07/2019 - 50 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 25

Ngày đăng: 21/06/2019 - 61 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 24

Ngày đăng: 19/06/2019 - 55 Lượt xem

báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 5

Ngày đăng: 12/06/2019 - 64 Lượt xem
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1230

Tổng lượng truy cập: 45.406.152

Phiên bản đang chạy thử nghiệm