Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Báo cáo kết quả công tác tuần 49

Ngày đăng: 09/12/2019 - 493 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 48

Ngày đăng: 02/12/2019 - 270 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 47

Ngày đăng: 22/11/2019 - 307 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 41

Ngày đăng: 12/10/2019 - 256 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 40

Ngày đăng: 03/10/2019 - 265 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 39

Ngày đăng: 27/09/2019 - 261 Lượt xem

Báo cáo kết quả tuần 38

Ngày đăng: 24/09/2019 - 253 Lượt xem

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 8

Ngày đăng: 11/09/2019 - 276 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 35

Ngày đăng: 29/08/2019 - 257 Lượt xem

Báo cáo tình hình KTXH tuần 33

Ngày đăng: 19/08/2019 - 275 Lượt xem

Báo cáo tình hình KTXH tuần 32

Ngày đăng: 09/08/2019 - 281 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 30

Ngày đăng: 28/07/2019 - 272 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 29

Ngày đăng: 19/07/2019 - 265 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 25

Ngày đăng: 21/06/2019 - 263 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 24

Ngày đăng: 19/06/2019 - 268 Lượt xem

báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 5

Ngày đăng: 12/06/2019 - 286 Lượt xem
Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 69896

Tổng lượng truy cập: 46.997.268

Phiên bản đang chạy thử nghiệm