Thứ 7, Ngày 04/04/2020 -

Báo cáo kết quả công tác tuần 49

Ngày đăng: 09/12/2019 - 27 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 48

Ngày đăng: 02/12/2019 - 24 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 47

Ngày đăng: 22/11/2019 - 28 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 41

Ngày đăng: 12/10/2019 - 29 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 40

Ngày đăng: 03/10/2019 - 23 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 39

Ngày đăng: 27/09/2019 - 25 Lượt xem

Báo cáo kết quả tuần 38

Ngày đăng: 24/09/2019 - 25 Lượt xem

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 8

Ngày đăng: 11/09/2019 - 32 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 35

Ngày đăng: 29/08/2019 - 33 Lượt xem

Báo cáo tình hình KTXH tuần 33

Ngày đăng: 19/08/2019 - 36 Lượt xem

Báo cáo tình hình KTXH tuần 32

Ngày đăng: 09/08/2019 - 33 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 30

Ngày đăng: 28/07/2019 - 31 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 29

Ngày đăng: 19/07/2019 - 33 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 25

Ngày đăng: 21/06/2019 - 46 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 24

Ngày đăng: 19/06/2019 - 39 Lượt xem

báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 5

Ngày đăng: 12/06/2019 - 47 Lượt xem
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 924

Tổng lượng truy cập: 45.209.106

Phiên bản đang chạy thử nghiệm