Thứ hai, Ngày 23/09/2019 -

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 8

Ngày đăng: 11/09/2019 - 9 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 35

Ngày đăng: 29/08/2019 - 12 Lượt xem

Báo cáo tình hình KTXH tuần 33

Ngày đăng: 19/08/2019 - 14 Lượt xem

Báo cáo tình hình KTXH tuần 32

Ngày đăng: 09/08/2019 - 12 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 30

Ngày đăng: 28/07/2019 - 11 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 29

Ngày đăng: 19/07/2019 - 17 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 25

Ngày đăng: 21/06/2019 - 24 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 24

Ngày đăng: 19/06/2019 - 19 Lượt xem

báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 5

Ngày đăng: 12/06/2019 - 27 Lượt xem

báo cáo kết quả công tác tuần 23

Ngày đăng: 06/06/2019 - 21 Lượt xem

báo cáo kết quả công tác tuần 20

Ngày đăng: 16/05/2019 - 20 Lượt xem

Tài liệu họp thường kỳ tháng 4/2019

Ngày đăng: 13/05/2019 - 33 Lượt xem

Báo cáo kết quả tuần 19

Ngày đăng: 09/05/2019 - 26 Lượt xem
Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đang truy cập: 2034

Tổng lượng truy cập: 44.835.729

Phiên bản đang chạy thử nghiệm