Thứ sáu, Ngày 19/07/2019 -

Báo cáo công tác tuần 29

Ngày đăng: 19/07/2019 - 3 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 25

Ngày đăng: 21/06/2019 - 15 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 24

Ngày đăng: 19/06/2019 - 9 Lượt xem

báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 5

Ngày đăng: 12/06/2019 - 19 Lượt xem

báo cáo kết quả công tác tuần 23

Ngày đăng: 06/06/2019 - 12 Lượt xem

báo cáo kết quả công tác tuần 20

Ngày đăng: 16/05/2019 - 12 Lượt xem

Tài liệu họp thường kỳ tháng 4/2019

Ngày đăng: 13/05/2019 - 25 Lượt xem

Báo cáo kết quả tuần 19

Ngày đăng: 09/05/2019 - 17 Lượt xem
Thành Phố Kon Tum tập trung chỉ đạo phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em

Đang truy cập: 2398

Tổng lượng truy cập: 44.757.226

Phiên bản đang chạy thử nghiệm