Thứ 4, Ngày 22/01/2020 -

Tài liệu họp tháng 10

Ngày đăng: 07/11/2019 - 192 Lượt xem

Tài liệu họp sơ kết 9 tháng UBND thành phố Kon Tum

Ngày đăng: 02/10/2019 - 221 Lượt xem

Tài liệu họp 9 tháng UBND tỉnh

Ngày đăng: 25/09/2019 - 166 Lượt xem

Công tác trọng tâm của UBND tháng 9

Ngày đăng: 11/09/2019 - 112 Lượt xem

Tài liệu họp UBND thành phố Kon Tum tháng 8

Ngày đăng: 04/09/2019 - 154 Lượt xem

Kết luận thanh tra tại xã Ngok Bay

Ngày đăng: 12/08/2019 - 218 Lượt xem

Tài liệu họp thường kỳ tháng 7/2019

Ngày đăng: 09/08/2019 - 172 Lượt xem

Thực hiện kết luận thanh tra tại xã Ngok Bay

Ngày đăng: 08/08/2019 - 114 Lượt xem
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 2846

Tổng lượng truy cập: 45.050.185

Phiên bản đang chạy thử nghiệm